Home

Zobacz wszystkie

Podstawowe dane finansowe

WYNIK FINANSOWY (mln PLN)

Wynik z odsetek7 029

Koszty działalności(6 036)

Zysk netto2 609,6

DANE BILANSOWE (mld PLN)

Aktywa266 940

Depozyty195 758

Kapitały własne30 265

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI:

ROE netto9,0%

ROA netto1,0%

Marża odsetkowa3,0%

JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO:

Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości6,6%

Koszty ryzyka-0,72%

LIST DLA AKCJONARIUSZY

Szanowni Akcjonariusze,

wizja, konsekwencja i elastyczność to kluczowe warunki skuteczności w biznesie, pozwalające osiągać założone cele nawet w trudnych warunkach rynkowych. Są to zarazem wiodące atrybuty procesu zarządzania w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego, które umożliwiły osiągnięcie w 2015 roku wysokich wyników finansowych, umocnienie pozycji lidera rynku finansowego w Polsce oraz dalszy wzrost wartości marki PKO.

Więcej

Główne osiągnięcia

POZYCJA LIDERA

Umocnienie pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego
więcej

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Efektywne zarządzanie ryzykiem i utrzymanie solidnej pozycji płynnościowej i kapitałowej
więcej

ORGANIZACJA

Budowa nowej kultury organizacyjnej, modelu kompetencji i filozofii zarządzania
więcej

STRATEGIA

Wysoki poziom realizacji celów strategicznych w obliczu niekorzystnych uwarunkowań makroekonomicznych
więcej

NOWE USŁUGI

Rozwój usług bankowości mobilnej i wdrożenie nowego standardu płatności
więcej

Wydarzenia 2015

Uruchomienie zainicjowanego przez Bank nowego systemu płatności BLIK – obecnie standard...
Utworzenie PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA - ubezpieczenia majątkowe dla klientów...
80 lat Szkolnych Kas Oszczędności PKO Banku Polskiego. SKO jest najbardziej innowacyjnym...
wybór KPMG Audyt do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych PKO Banku Polskiego SA...
Raport roczny PKO Banku Polskiego S.A. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy...
Zarząd przyjmuje "Zasady zarządzania adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym w...
rozpoczęcie działalności operacyjnej przez PKO Bank Hipoteczny oferujący klientom...
PKO Bank Polski finalnie przejmuje aktywa: Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i...
PKO Bank Polski partnerem tytularnym ósmej edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina...
Liczba Klientów PKO PB korzystających z bankowości mobilnej przekracza 1 milion
Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za pierwszy kwartał 2015 r.
PKO Bank Polski mecenasem wystawy na Zamku Królewskim w Warszawie „Nowy poczet władców...
PKO Bank Polski zwyciężył w rankingu Najcenniejszych Polskich Marek tygodnika „Wprost”
Zbigniew Jagiełło wybrany Bankowym Menedżerem Roku 2014, a PKO Bank Polski - Najlepszym...
PKO Bank Polski był Partnerem Głównym V Europejskiego Kongresu Finansowego
Wdrożenie Nowego Rytmu Sprzedaży
Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 r
PKO Bank Polski wygrał przetarg na obsługę transakcyjną ZUS
Przejęcie SKOK „Wesoła”
PKO Bank Polski Strategicznym Partnerem Festiwalu Wratislavia Cantans
PKO Bank Polski sponsorem głównym 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni
PKO Bieg Charytatywny na rzecz niedożywionych dzieci. 12 miast Polski, 26 720 okrążeń...
Kampanie reklamowe PKO Banku Polskiego zdobyły nagrodę EFFIE
3 edycja „Distribution&Marketing Innovation in Retail Financial Services” projekt „Od...
PKO Bank Polski zawarł z BGK umowę udziału w unijnym programie COSME, aby pobudzić akcję...
Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za trzeci kwartał 2015 r.
Nowa wersja aplikacji IKO, udostępnienie klientom pełnej bankowości w standardzie...
Zbigniew Jagiełło, uhonorowany nagrodą w kategorii Outstanding CEO Philanthropist...
PKO Bank Polski najcenniejszą marką finansową w rankingu „Rzeczpospolitej” Wartość marki...
PKO Bank Polski Partnerem Strategicznym w Konkursie „Polska Firma – Międzynarodowy...
PKO Bank Polski Partnerem Głównym 33. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale...

Wydarzenia 2015

rozpoczęcie działalności operacyjnej przez PKO Bank Hipoteczny oferujący klientom...

Strony

Kurs akcji w 2015 roku

Kurs na początek roku35,76 zł

Kurs na koniec roku27,33 zł

Maksimum37,70 zł

Minimum25,11 zł

Poprzednie raporty

Raporty poprzednich okresów dostępne tutaj.

Więcej

Pobierz

Raport Roczny 2015
Format PDF, 1,6 MB
Prezentacja 2015
Format PDF, 3 MB
Tabele 2015
Format XLS, 144 KB