Liczba zatrudnionych

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wynosiło 29 220 etatów, co oznacza wzrost o 189 etatów r/r. Zatrudnienie w PKO Banku Polskim SA spadło o 18 etatów r/r, natomiast w pozostałych (poza PKO Bankiem Polskim SA) spółkach Grupy Kapitałowej wzrosło o 206 etatów. Zmiana stanu zatrudnienia r/r w spółkach zależnych jest efektem rozwoju działalności biznesowej oraz zmian w strukturze Grupy Kapitałowej.

Liczba zatrudnionych w PKO Banku Polskim SA i pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej (w etatach)

  31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
PKO Bank Polski SA 25 909 25 927 24 437 25 399 26 770
Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej 3 311 3 105 2 950 3 157 3 010
Razem 29 220 29 032 27 387 28 556 29 780