Polityka szkoleniowa

PKO Bank Polski SA oferuje pracownikom różnorodne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Prowadzone są projekty rozwoju umiejętności zarówno twardych, jak i miękkich. Kilkudziesięcioosobowy zespół trenerów wewnętrznych realizuje szkolenia grupowe, stanowiskowe oraz warsztaty wewnętrzne.

W wybranych projektach szkolenia grupowe prowadzone są przez firmy zewnętrzne. W PKO Banku Polskim SA bardzo aktywnie wykorzystywana jest wewnętrzna platforma e-learningowa, głównie do szkoleń na temat wiedzy produktowej, procesów oraz obsługi aplikacji informatycznych.

Wszystkie działania realizowane w ramach polityki szkoleniowej wspierają realizację strategii Banku i są dostosowane do bieżących potrzeb rozwojowych pracowników oraz możliwości organizacji. Celem projektów szkoleniowych realizowanych w PKO Banku Polskim SA jest w szczególności:

 • rozwój kompetencji pracowników zgodnie z modelem kompetencji PKO Banku Polskiego SA,
 • wzrost zaangażowania pracowników w realizację bieżących działań biznesowych,
 • wzrost wiedzy i umiejętności związanych z realizacją celów sprzedażowych Banku,
 • dbałość o zachowanie jak najwyższej jakości obsługi klienta,
 • wsparcie pozytywnego nastawienia do zmian wśród pracowników Banku.
 • promocja wartości Banku.

W 2015 roku w szkoleniach organizowanych przez PKO Bank Polski SA wzięło udział ponad 370 tyś. uczestników:

 • e-learning – wszystkim pracownikom Banku udostępniono 6 szkoleń, dodatkowo różnym grupom biznesowym pracowników udostępniono kilka dedykowanych szkoleń. Jeden pracownik Banku wziął udział średnio w 13 szkoleniach e-learningowych,
 • szkolenia stacjonarne - jeden pracownik Banku wziął udział średnio w 1 szkoleniu stacjonarnym.

Szkolenia oraz warsztaty realizowane w Banku skierowane są do pracowników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA oraz sieci agencyjnej PKO Banku Polskiego SA. Pozwala to na korzystanie przez pracowników Grupy Kapitałowej oraz sieci agencyjnej z wysokiej jakości szkoleń realizowanych zgodnie z metodyką oraz standardami szkoleniowymi Banku. Ponadto umowy ramowe podpisane z firmami szkoleniowymi zapewniają atrakcyjne warunki, w tym korzystne dla Banku stawki szkoleniowe.  

W ramach umów ramowych oraz przy wsparciu trenerów wewnętrznych Banku, realizowane są szkolenia katalogowe, dostępne dla wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej, w ramach grup zamkniętych. Przedmiotowe szkolenia rozwijają kompetencje PKO Banku Polskiego SA oraz wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz narzędziami Ms Office. W 2015 roku ze szkoleń katalogowych skorzystało łącznie 1177 pracowników Banku oraz 56 pracowników spółek Grupy Kapitałowej.

W 2015 roku w Banku były realizowane dwa duże projekty szkoleniowo/rozwojowe:

 • Program Nowy Menedżer – program adaptacyjny dla nowych menedżerów Banku - wzięło w nim udział 221 nowych menedżerów,
 • Program Talenty PKO Banku Polskiego SA – program szkoleniowych skierowany do 140 pracowników Banku (łącznie 7 tematów szkoleń oraz 1 szkolenie dla opiekunów Programu Talenty, 3 spotkania eventowo-warsztatowe: ok. 180 uczestników w każdym spotkaniu)

W ramach działań budujących kompetencję pracowników PKO Banku Polskiego SA, jaką jest zaangażowanie w rozwój w latach 2014-2015 wybranym pracownikom Banku udostępniono vouchery rozwojowe, z których skorzystało 1000 pracowników.

Oprócz szkoleń i programów rozwojowych w Banku realizowane są „szyte na miarę” warsztaty wewnętrzne mające na celu budowanie zaangażowania w zespołach oraz usprawnianie działań biznesowych poszczególnych jednostek (procesy, komunikacja, współpraca, wyniki biznesowe, itp.) W 2015 zespół moderatorów wewnętrznych zrealizował warsztaty dla 1643 pracowników Banku.

W 2015 roku 258 pracowników Banku uczestniczyło w grupowych lektoratach językowych a 215 pracowników korzystało z lektoratów indywidualnych. Dodatkowo w 2015 uruchomione zostały Wirtualne Klasy Językowe z których skorzystało 38 pracowników Banku.

W związku z wymaganiami biznesowymi rynku w 2015 zostały zrealizowane następujące działania szkoleniowe:

 • realizacja egzaminu OFWCA umożliwiającego zdobycie statusu osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne związane ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych - pracownicy sieci sprzedaży detalicznej (15 000) oraz pracownicy sieci agencji PKO Banku Polskiego SA (1 775),
 • Program Uniwersalizacja (kompleksowa obsługa klienta przez jednego doradcę) – 1 417 pracowników sieci sprzedaży detalicznej,
 • doskonalenie efektywności dystrybucji w sieci agencji – 179 pracowników sieci agencji PKO Banku Polskiego SA,
 • Nowy Model Bankowości Osobistej 2.0 – 914 doradców,
 • Nowy Proces Kredytowy – 230 doradców korporacyjnych i analityków kredytowych,
 • działania szkoleniowe skierowane do byłych pracowników SKOK „Wesoła” - szkolenia adaptacyjne dla 47 pracowników.

Polityka szkoleniowa prowadzona w Spółkach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA ma na celu zapewnienie rozwoju zawodowego pracowników, w tym dostosowanie posiadanej wiedzy i kompetencji do zmieniających się warunków prawnych i otoczenia makroekonomicznego.