Działalność sponsorska PKO Banku Polskiego SA

Działania sponsorskie realizowane przez PKO Bank Polski SA mają na celu kształtowanie wizerunku Banku jako godnej zaufania instytucji finansowej, zaangażowanej społecznie, nowoczesnej i otwartej na potrzeby klientów. Bank z racji prawie 100-letniej historii, jest szczególnie predystynowany do udziału w projektach, które wspierają dobro wspólne, przybliżają społeczeństwu nasze dziedzictwo, kulturę, sztukę. Doświadczenie i pozycja lidera na rynku finansowym obliguje także do pomagania młodym ludziom w stawieniu czoła wyzwaniom przyszłości i osiąganiu sukcesów w realizacji innowacyjnych projektów, wyznaczaniu kierunków rozwoju polskiej nauki i przedsiębiorczości.

W 2015 roku Bank zrealizował 277 projektów o różnej skali: ogólnopolskich - komunikowanych w mediach, wspieranych działaniami promocyjnymi, ale też mniejszych, dedykowanych społecznościom lokalnym, którym trudno pozyskać środki na organizację spotkań z kulturą, wystaw, pikników naukowych.

Największy udział w budżecie sponsorskim Banku stanowią wydatki na wsparcie kultury i edukacji – ponad 40% ogólnego budżetu oraz organizacja projektu sportowego "PKO biegajmy razem" – ok. 25%.

Mecenat kultury i sztuki

Wspieranie rozwoju kultury i sztuki jest ważnym narzędziem zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu – która jest istotnym elementem strategii PKO Banku Polskiego SA. Zmienia wizerunek instytucji i dostarcza satysfakcji z działania w myśl hasła: Piękno należy wspierać bo tworzą je nieliczni a potrzebuje wielu (J.W. Goethe).

Bank angażuje się w ciekawe wydarzenia kulturalne oraz wspiera liczne instytucje kultury na terenie całego kraju. Działania obejmują stałą współpracę sponsorską, sprawowanie mecenatu nad wystawami, festiwalami czy też wspieranie konkursów literackich i dziennikarskich. Jako największy polski bank, staramy się, aby realizowane projekty wpływały na kształtowanie w naszym społeczeństwie wartości patriotycznych, wzmacniały więź z polskim dziedzictwem, pogłębiały wiedzę na temat polskiej historii oraz podejmowały kluczowe aspekty społeczne.

Kluczowe działania sponsorskie w tym obszarze to:

1) Współpraca z instytucjami kultury

Bank udziela wsparcia licznym instytucjom kultury w całej Polsce, takim jak: muzea, teatry, teatry operowe, filharmonie. Wydarzenia repertuarowe poszczególnych instytucji przyciągają duże audytoria melomanów i miłośników sztuki wśród społeczności lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

 • Muzeum Narodowe w Warszawie.
  W 2015 roku Bank kontynuował mecenat nad unowocześnioną Galerią Sztuki Średniowiecznej, która okazała się jedną z najchętniej odwiedzanych ekspozycji stałych. Galeria eksponuje najbogatszą kolekcję z okresu średniowiecza w Polsce. W ramach współpracy z Muzeum Narodowym, Bank objął również mecenatem wystawę czasową „ Papież awangardy. Tadeusz Peiper w Hiszpanii, w Polsce i wEuropie”. Wystawa prezentowała artystyczne relacje awangardowej sztuki i literatury początków XX wieku, za punkt odniesienia przyjmując twórczość Tadeusza Peipera, wybitnego poety, krytyka i teoretyka sztuki.
 • Objęcie mecenatem kolekcji portretów władców Polski autorstwa profesora Waldemara Świerzego oraz wystawy „Nowy poczet władców Polski. Świerzy kontra Matejko” zorganizowanej na Zamku Królewskim w Warszawie.
 • Kolekcja 49 portretów ze względu na swój charakter uznawana jest za praktyczną lekcję historii i przemawia do wyobraźni współczesnych odbiorców, w tym młodzieży szkolnej.
 • Spotkanie z Arcydziełem.
  Projekt realizowany z Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu, jedną z najstarszych bibliotek w Polsce, w której księgozbiorze znajdują się cenne rękopisy, starodruki i grafiki. Biblioteka Raczyńskich dzięki mecenasowi PKO Banku Polskiego SA, prezentuje najpiękniejsze i najcenniejsze piśmiennicze zabytki kultury narodowej i europejskiej.
 • Współpraca z Filharmonią Narodową.
  W minionym roku Bank, występując w roli Strategicznego Mecenasa Roku 2015 Filharmonii Narodowej, był sponsorem koncertu symfonicznego z udziałem Leszka Możdżera, koncertu symfonicznego poświęconego twórczości Karola Szymanowskiego oraz po raz kolejny, Koncertu Kolędowego z udziałem Chóru Filharmonii Narodowej pod dyrekcją prof. Henryka Wojnarowskiego.
 • Współpraca z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, wspierana także przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław i Województwo Dolnośląskie.
  We wrześniu 2015 roku został oddany do użytku nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt NFM, w którym Gospodarz zorganizował szereg imprez muzycznych, artystycznych oraz wiele projektów edukacyjnych. W 2016 roku NFM będzie gościło wszystkie projekty muzyczne związane z inicjatywą pod nazwą Wrocław - Europejską Stolicą Kultury.
 • Współpraca z innymi teatrami operowymi jak: Opera Krakowska, Opera Nova w Bydgoszczy, Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku oraz Opera na Zamku w Szczecinie. Bank objął także patronatem Filharmonię Warmińsko-Mazurską im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.
 • Inne teatry: Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, Scena letnia Teatru W. Gombrowicza w Gdyni.

2) Wspieranie organizacji festiwali muzycznych

Bank aktywnie wspiera ważne wydarzenia muzyczne w kraju. Muzyka poważna uczy wrażliwości, inspiruje i wpływa na kształtowanie gustów Polaków. Jest także ważnym elementem życia, skutecznym antidotum na hałaśliwą codzienność. Bank patronuje wielu festiwalom, z udziałem światowej rangi artystów oklaskiwanych przez tłumy melomanów. Oto najważniejsze z nich:

 • Bydgoski Festiwal Operowy - organizowany od 1994 roku przez Opera Nova w Bydgoszczy jest najważniejszym wydarzeniem muzycznym w regionie kujawsko-pomorskim, którego repertuar obejmuje dzieła operowe, baletowe operetki i musicale. Bydgoskie Festiwale Operowe odbywają się w najnowocześniej wyposażonym teatrze operowym. Na pięknej scenie bydgoskiej Opery Nova, doroczne spotkanie wyznaczają sobie wiosną zarówno krajowe teatry operowe jak i zespoły zagraniczne.
 • Letni Festiwal Opery Krakowskiej – tradycją festiwalu stały się prezentowane na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu koncerty pt. „Arie oper świata” oraz międzynarodowe gale baletowe. W ostatnich latach  powstały w ramach festiwalu trzy wielkie, plenerowe widowiska w wykonaniu artystów polskich i międzynarodowych scen operowych to atrakcje Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej.
 • Kolory Polski - Festiwal Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina pn. „Kolory Polski”. Rok 2015 to już szesnasta edycja tego wydarzenia, umożliwiającą połączenie słuchania muzyki ze zwiedzaniem zabytków regionu łódzkiego. Koncerty odbyły się w niestandardowych sceneriach tj: starych kościołach i klasztorach, zamkach, a także w plenerze. Podczas koncertów usłyszeć można było m.in. autorskie projekty inspirowane folklorem i sztuką dawną, niekonwencjonalne opracowania muzyki klasycznej, koncerty familijne, jazz i elektro.
 • Wratislavia Cantans - od pół wieku Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans we Wrocławiu jest najważniejszym festiwalem muzyki klasycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Przed laty był jedyną szansą spotkania za żelazną kurtyną artystów światowej klasy. W 2015 roku po raz pierwszy w historii Wratislavii, publiczność i muzycy mieli do dyspozycji salę koncertową na światowym poziomie – Narodowe Forum Muzyki – przestrzeń, w której dzieła wokalne i instrumentalne wybrzmiewają pełnią piękna. Z okazji jubileuszu przygotowano rekonstrukcje koncertów pierwszej edycji. Inne festiwale organizowane przez NFM we Wrocławiu to: Jazztopad, Musica Polonica Nova, Musica Electronica Nova, Forum Musicum, Leo Festiwal, Akademia Muzyki Dawnej, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wiedeńskiej, Singing Europe.
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Mielcu - wyjątkowy festiwal, doceniany przez krytyków i muzyków. Oprócz koncertów organowych w ramach festiwalu organizowane są koncerty solistów, zespołów kameralnych, chórów i orkiestr.
 • XXXVII Ogólnopolski Festiwal Muzyki dawnej Schola Cantorum – festiwal organizowany w Kaliszu jest ważnym wydarzeniem kulturalno-edukacyjnym, w którym uczestniczy młodzież gimnazjalna i licealna. Jest to jedyna w Polsce impreza muzyczna młodzieży szkolnej, prezentująca twórczość dawnych epok: od średniowiecza do baroku.

3) Wspieranie organizacji festiwali filmowych

W 2011 roku zainicjowany został patronat bankowy dla utrwalania i popularyzacji dorobku polskiej kinematografii. W pierwszym okresie Bank intensywnie włączył się do programu cyfrowej rekonstrukcji klasyki polskich filmów. W kolejnych latach „projekt filmowy” wypełniły wydarzenia festiwalowe:

 • Festiwal Filmowy w Gdyni – już po raz czwarty Bank był sponsorem głównym wydarzenia. Podczas imprezy goście festiwalowi wzięli udział w premierowym pokazie zrekonstruowanego cyfrowo przy wsparciu Banku filmu „Nie lubię poniedziałku”. Przed pokazem odbyło się spotkanie z reżyserem Tadeuszem Chmielewskim, który podczas Gali Zamknięcia Festiwalu otrzymał nagrodę „Platynowe Lwy”. Nagroda ta przyznawana jest polskim twórcom filmowym w uznaniu za całokształt dorobku artystycznego.
 • Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego PKO Off Camera – Bank był partnerem tytularnym festiwalu.
 • Script pro – to konkurs którego celem jest wspieranie scenarzystów na początku ich kariery. Finaliści Konkursu otrzymają stypendia ufundowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz korzystają z konsultacji scenariuszowych prowadzonych przez Szkołę i Studio Wajdy.
 • 33. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza ALE KINO! – festiwal organizowany jest przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Festiwal promuje wartościowe filmy z całego świata, które prezentują bogactwo i różnorodność kina dla dzieci i młodzieży. Kilka filmów nagrodzonych w Poznaniu otrzymało już nominację do Oskara.

4) Udział sponsorski w projektach literackich i dziennikarskich

 • Bank traktuje mecenat jako szczególny przywilej wspierania autorytetów, twórców, mistrzów słowa - również zaangażowanych społecznie. Bank sponsoruje wydarzenia upamiętniające ważne postaci, które przyczyniły się do kształtowania gustów kolejnych pokoleń Polaków. Najważniejsze konkursy literackie i dziennikarskie:
 • Nagrody Kisiela - PKO Bank Polski SA jest od kilku partnerem strategicznym „Nagród Kisiela”, których przyznawanie zainicjował pisarz i publicysta Stefan Kisielewski. Wyróżnienia - w trzech kategoriach: polityk, publicysta, przedsiębiorca, otrzymują osoby, które w swojej pracy mogą pochwalić się szczególnymi osiągnięciami.
 • Frazy - Festiwal słowa w piosence, inspirowany twórczością Jacka Kaczmarskiego, zorganizowany po raz pierwszy przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu. Podczas festiwalu odbył się także konkurs dla młodych talentów im. Jacka Kaczmarskiego w kategorii poezja śpiewana.
 • Konkurs Muzyczny i Konkurs Literackie Debiuty organizowany przez Polskie Radio Białystok, którego celem jest odkrywanie nowych talentów literackich i upamiętnienie poety i dziennikarza rozgłośni radiowej.
 • Grand Press 2015 – Bank, już po raz trzeci, był sponsorem konkursu Grand Press-Dziennikarz Roku oraz Gali Grand Press organizowanych przez firmę Press. W ramach tego wydarzenia Bank ufundował nagrody Grand Press Economy dla najlepszego dziennikarza ekonomicznego 2015 roku.

Edukacja

Edukacja i wspieranie nauki to naturalne kierunki działalności sponsorskiej Banku – pracodawcy, instytucji otwartej na ludzi młodych, organizacji uczącej się i rozwijającej umiejętności pracowników. Bank współpracuje z uczelniami wyższymi oraz placówkami oświatowymi w całym kraju. Beneficjentami tych działań są uczniowie i studenci z różnych regionów Polski. Bank od lat aktywnie angażuje się w realizację projektów edukacyjnych i naukowych mających na celu m.in. naukę przedsiębiorczości i innowacyjności.

Główne projekty w tym obszarze:

 • „Mój pierwszy biznes przed 20-tką” – projekt organizowany przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a jego celem jest praktyczna nauka przedsiębiorczości i innowacyjności. Młodzież projektuje e-sklep i grę planszową,
 • Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) - nowy projekt na liście projektów sponsorskich Banku, będący symulacyjną grą inwestycyjną, która uczy młodych ludzi inwestowania na giełdzie,
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – Bank od wielu lat wspiera jedną z najstarszych Olimpiad przedmiotowych, objętą patronatem honorowym Prezydenta RP. Najważniejszym uznaniem dla Laureatów Olimpiady są indeksy niemal wszystkich Uniwersytetów w Polsce, otwierające im drogę na wiele kierunków społecznych, ekonomicznych, prawo a także na kierunkach humanistycznych,
 • Mistrzostwa z udziałem drużyn informatycznych Uniwersytetu Warszawskiego – po raz kolejny Bank wspierał udział drużyn w Akademickich Mistrzostwach Europy Środkowej w Programowaniu Zespołowym, gdzie na 10 miejsc, drużyny UW zajęły kolejno 1, 7 i 8 miejsce i w Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym - prestiżowym konkursie informatycznym na świecie, promującym zdolnych i ambitnych studentów. W ostatniej edycji Mistrzostw zespół informatyków z Uniwersytetu Warszawskiego zdobył brązowy medal,
 • Łazik marsjański - studenci Politechniki Białostockiej podjęli wyzwanie i po raz kolejny zbudowali łazika marsjańskiego. Pojazd zdobył 4 miejsce w zawodach University Rover Challenge 2015, które odbyły się w Stanach Zjednoczonych oraz 2 miejsce w zawodach European Rover Challenge 2015,
 • Kolorowy Uniwersytet – projekt organizowany przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, dedykowany jest dzieciom szkół podstawowych i ma na celu zaprezentowanie w przystępnej formie różnych dziedzin nauki,
 • Bydgoski Festiwal Nauki – festiwal organizowany przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, którego celem jest popularyzacja nauki wśród mieszkańców Bydgoszczy.

Sponsoring sportowy

1) Realizacja własnego programu Banku „PKO Biegajmy razem”

W ramach programu „PKO biegajmy razem”, który działa od 2013 roku, Bank zachęca Polaków do wspólnej aktywności. Chce pokazać, że bieganie to najlepiej oprocentowana lokata, która przez całe życie będzie przynosiła zyski w postaci lepszego samopoczucia. Bieganie, szczególnie długodystansowe, kształtuje charakter, wyrabia kondycję, uczy pokory i wytrwałości w dążeniu do celu. Biegając można również nieść pomoc osobom potrzebującym. poprzez udział w akcjach charytatywnych, organizowanych przez Bank podczas każdego ze sponsorowanych biegów.

W 2015 roku, w ramach programu, odbyło się kilkadziesiąt imprez biegowych w całej Polsce, wśród których najważniejszymi były:

 • PKO Wrocław Maraton, PKO Nocny Wrocław Półmaraton, PKO Silesia Marathon, PKO Poznań Maraton oraz cykle biegowe: PKO Rzeszów Biega i PKO Grand Prix Gdyni. Na szczególną uwagę zasługują te upamiętniające wydarzenia historyczne np. Warszawska Triada Biegowa „Zabiegaj o pamięć”, w skład której wchodzą trzy biegi: Bieg Konstytucji 3 maja, Bieg Powstania Warszawskiego i Bieg Niepodległości.
 • PKO Bieg charytatywny - pierwsza edycja biegu zorganizowanego przez Bank, jednocześnie w 12. miastach Polski. Uczestnicy pobiegli na rzecz niedożywionych dzieci. W sumie biegacze pokonali 26 720 okrążeń stadionów i przyczynili się do przekazania przez Fundację PKO Banku Polskiego SA 632 tys. PLN na posiłki dla najmłodszych.
 • Na ponad 80. stadionach lekkoatletycznych w całej Polsce, w każdą sobotę o 9.30, bez względu na warunki atmosferyczne i liczbę chętnych, odbywały się bezpłatne spotkania biegowe w ramach akcji BiegamBoLubię, której partnerem strategicznym jest PKO Bank Polski SA. Zajęcia prowadzone przez profesjonalnych trenerów były dostępne dla wszystkich, którzy chcieli zadbać o dobrą formę i samopoczucie.
 • Biorąc udział w imprezach sponsorowanych przez PKO Bank Polski SA, uczestnicy mogli dołączyć do akcji charytatywnych „biegnę dla…” na rzecz osób potrzebujących wsparcia w ratowaniu życia lub zdrowia. Po ukończeniu - przez określoną liczbę uczestników - biegu z przypiętą kartką „biegnę dla...”, Fundacja PKO Banku Polskiego SA przekazywała pieniądze na wskazany cel. Od 2013 roku odbyło się 147 takich akcji, a Fundacja PKO Banku Polskiego SA wsparła 153 beneficjentów kwotą ponad 2,1 mln PLN.

2) Uczestnictwo sponsorskie w innych inicjatywach sportowych

 • Poza imprezami biegowymi, które zdecydowanie dominowały w kategorii sponsoringu sportowego, Bank wspierał także inne prestiżowe imprezy sportowe takie jak:
 • Bieg Piastów - już po raz 39. w pierwszy marcowy weekend w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach odbył się coroczny Bieg Piastów - najstarszy i zarazem najbardziej popularny bieg narciarski w Polsce, w którym udział wzięło ok. 6 tysięcy biegaczy. W biegu razem z innymi zawodnikami wystartowali pracownicy branży bankowej, wśród nich przedstawiciele Banku,
 • Cavaliada - to cykl Międzynarodowych Konnych Zawodów w Skokach przez Przeszkody, cieszący się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Jest to największa tego typu impreza w Polsce. W roku 2015 Bank był Sponsorem Głównym imprezy, składającej się z 3 etapów: zawodów w Poznaniu, w Lublinie oraz finału konkursu rozgrywanego w Warszawie,
 • Dni Morza w Szczecinie - PKO Bank Polski SA był Głównym Sponsorem widowiskowej imprezy adresowanej do rodzin. Przy reprezentacyjnym nabrzeżu Szczecina zacumowały wyjątkowe jachty i żaglowce. Imprezę odwiedziło ponad 100 tys. osób.

Przedsięwzięcia o charakterze branżowym

Bank angażuje się w ważne przedsięwzięcia o charakterze branżowym, intensyfikując w ten sposób działania promocyjne wspierające sprzedaż oferowanych produktów i usług bankowych. Udział merytoryczny przedstawicieli Banku w ważnych dyskusjach tematycznych dla środowisk biznesowych, potwierdza pozycję Banku jako lidera rynku finansowego.

Przykłady takich inicjatyw to:

 • Konkursy branżowe: Przedsiębiorca Roku - organizowany przez EY, Polska Firma - Międzynarodowy Czempion, organizowany przez PwC czy Młode Marki Sukcesu - realizowany przez wydawcę dziennika Rzeczpospolita. Zaangażowanie PKO Banku Polskiego SA w promocję młodych polskich marek jest potwierdzeniem przekonania, że rozwój kapitału społecznego przedkłada się na zdolność do budowania nowoczesnej gospodarki,
 • Cykl spotkań „Kapitał dla Rozwoju” - realizowany z Giełdą Papierów Wartościowych SA. Spotkania organizowane były w 16 miastach wojewódzkich, a uczestniczyli w nich przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, uczelni i mediów. Celem spotkań była popularyzacja pozyskiwania środków własnych na realizację programów unijnych poprzez rynek kapitałowy,
 • Forum Ekonomiczne w Krynicy- Bank został Partnerem XXV krynickiego Forum Ekonomicznego – jednego z najważniejszych, corocznych wydarzeń ekonomicznych w Polsce,
 • Współpraca z Grupą Azoty SA – zainicjowany został trzyletni programu „Grunt to wiedza”, którego celem jest popularyzacja technologii nawożenia optymalnego, jak również rozwój nowych technologii nawożenia i produktów nawozowych dostosowanych do potrzeb polskiego rolnictwa,
 • II Wschodni Kongres Gospodarczy - największe wydarzenie merytoryczne skierowane do wschodnich regionów kraju. Goście projektu to przedsiębiorcy z województw wschodnich oraz zza wschodniej granicy. Kongres ułatwia wymianę doświadczeń i stanowi punkt wyjścia do nowych biznesów,
 • Kongres Bankowości Detalicznej - PKO Bank Polski SA po raz kolejny zaangażował się w Kongres, przyjmując tytuł Partnera Generalnego ósmej już edycji,
 • D-RAFT Corporate Demo Day - w minionym roku Bank został Partnerem inicjatywy mającej na celu przedstawienie najciekawszych rozwiązań technologicznych oraz promocji współpracy największych korporacji z wiodącymi, europejskimi start-upami,
 • inne konferencje wspierane przez Bank w 2015 roku: Warsaw Capital Market Summit, WallStreet 19, Profesjonalny Inwestor, V Europejski Kongres Finansowy, IV Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG, Chemical Industry Summit & Awards Gala, II Kongres Polska Chemia.

Obok programów eksponujących duże, ogólnopolskie koncepty sponsorskie, Bank uczestniczy w niewielkich projektach o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnych. Działania te służą integracji środowisk, budowaniu platformy wymiany doświadczeń, rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców. Wszelkie podejmowane inicjatywy przyczyniają się do umacniania wizerunku Banku jako instytucji zaangażowanej w rozwój społeczności oraz dbałości o potrzeby Klientów.