Nagrody i wyróżnienia przyznane spółkom Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

W 2015 roku PKO Bankowi Polskiemu SA przyznano liczne nagrody i wyróżnienia. Docenione zostały innowacyjne usługi i produkty, doskonała jakość obsługi klienta, kilkukrotnie wyróżniono kadrę managerską Banku, doskonałe wyniki finansowe oraz całokształt działalności Banku.

Najważniejsze przyznane nagrody to:

Produkty i usługi
Złoty Bankier 2014 W szóstej edycji konkursu PKO Bank Polski SA został laureatem w kategoriach „Lokata” i „Kredyt dla przedsiębiorcy” w plebiscycie organizowanym przez Bankier.pl. Internauci po raz kolejny w historii plebiscytu docenili ofertę Banku. Zdobył on statuetki „Złotego Bankiera” za wprowadzony latem 2014 roku Program Budowania Kapitału oraz za Pożyczkę MSP. Oba produkty zgromadziły tą samą liczbę głosów równą 26%.
Najlepsze Contact Center Contact Center PKO Banku Polskiego SA kolejny raz znalazł się na najwyższym stopniu podium badania prowadzonego przez ARC Rynek i Opinia. W finalnym rankingu obejmującym kontakt telefoniczny i mailowy zdobywając 97,7 punktów na 100 możliwych do uzyskania pokonał 12 banków. O zwycięstwie zadecydowały jakość i kompetencje pracowników. Ankieterzy bardzo wysoko ocenili uprzejmość, profesjonalizm i zaangażowanie konsultantów oraz ich wiedzę produktową i przygotowanie merytoryczne do rozmów.
Oferta private banking najlepsza według „Wprost” Kapituła konkursu „Portfel Wprost” doceniła PKO Bank Polski SA za bankowość dla klientów indywidualnych, wyróżniając go w kategorii private banking. W dwuetapowej ocenie na podstawie wyników badania rynkowego oraz ankiet uzupełnianych przez banki, kapituła konkursowa wysoko oceniła doceniła Bank za bankowość dla klientów indywidualnych, wyróżniając go w kategorii private banking.
Lider bankowości mobilnej W 14 edycji rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” PKO Bank Polski SA został doceniony za funkcjonalność bankowości mobilnej zdobywając nagrodę w kategorii „Bankowość mobilna”. Badanie, przeprowadzane metodą „tajemniczego klienta”. Sprawdzając ofertę mobilną audytorzy oceniali przede wszystkim: przyjazną nawigację, użyteczność i innowacyjność aplikacji, efektywność kontaktu z bankiem, czas dokonywania operacji oraz nowe, usługi i funkcjonalności. Ranking zrealizowany został przy współpracy z firmą badawczą Millward Brown.
Najlepsza innowacja w płatnościach na świecie W trzeciej edycji międzynarodowego konkursu „Distribution&Marketing Innovation in Retail Financial Services” projekt „Od IKO do Blika” – przekształcenia mobilnej aplikacji IKO stworzonej przez PKO Bank Polski SA, w rynkowy standard płatności BLIK – uznany został za najlepszą innowację w płatnościach. Uznanie bankowców z całego świata zyskały przede wszystkim współdziałanie konkurentów, dalekosiężna wizja oraz zdolność samodzielnego tworzenia nowoczesnych rozwiązań. W konkursie nagradzane są najlepsze i najbardziej innowacyjne projekty w obszarze detalicznych usług finansowych oraz marketingu na świecie. Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 500 projektów z 200 banków z 59 krajów z całego świata.
2015 Quality Recognition Award dla PKO Banku Polskiego SA PKO Bank Polski SA został uhonorowany nagrodą 2015 Quality Recognition Award za najwyższą jakość przekazów komercyjnych i międzybankowych w USD zrealizowanych w 2015 roku z JPMorgan Chase Bank New York - jedną z największych amerykańskich instytucji finansowych. Nagroda jest świadectwem profesjonalnej obsługi realizowanych transakcji. Wyróżnienie przyznawane jest nielicznym bankom na świecie, realizującym wysoki odsetek przekazów kierowanych do JPMorgan Chase Bank New York, które nie wymagają ręcznej interwencji. JPMorgan przyznaje te nagrody od 1997 roku klientom osiągającym najwyższy poziom obsługi operacyjnej.
Silver winner w konkursie SAP Quality Awards 2015 Projekt wdrożenia nowego zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego w PKO Banku Polskim SA otrzymał nagrodę w międzynarodowym konkursie SAP Quality Awards 2015 w kategorii szybkie wdrożenie. Tylko 6 miesięcy trwał w Banku proces implementacji projektu SAP i był jednym z najkrócej realizowanych projektów tego typu na rynku. SAP to system zarządzania kapitałem ludzkim. Skuteczne i kompleksowe narzędzie łączące funkcje twardego i miękkiego HR. Jest jednym z najskuteczniejszych systemów tego typu sprawdzających się w dużych przedsiębiorstwach.
PKO Bank Polski SA Bankowym Liderem Informatyki Instytucji Finansowych W XIII edycji konkursu „Lider Informatyki Instytucji Finansowych” „Gazety Bankowej” spośród kilkudziesięciu zgłoszonych ubiegłorocznych wdrożeń informatycznych w instytucjach finansowych Kapituła konkursu doceniła PKO Bank Polski SA za zaangażowanie w przełomowy projekt dla polskiego rynku finansowego - zainicjowanie i doprowadzenie do powstania spółki PSP (Polski Standard Płatności) oraz uruchomienie systemu płatności mobilnych BLIK.
Działalność maklerska
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA Brokerem Roku 2014 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA – podczas Gali „Podsumowanie Roku Giełdowego 2014” – został wyróżniony nagrodą specjalną Broker Roku 2014 oraz nagrodami: za najwyższą wartość obrotów animatora w obrotach sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst oraz za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów opcjami.
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA najlepszym domem maklerskim Gazeta Giełdy Parkiet, organizator konkursu Byki i Niedźwiedzie nagrodziła Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA za skuteczne dążenie do umocnienia pozycji i rozwój oferty. Doceniono silną pozycję Domu Maklerskiego na rynku detalicznym, wprowadzenie atrakcyjnej oferty w zakresie kontraktów na WIG20 obejmującej depozyt intraday oraz niskie koszty transakcji, a także pełną ofertę dostępu do notowań na urządzenia mobilne oraz zaangażowanie w liczne szkolenia dla inwestorów.
Wyniki finansowe
Podmiot Finansujący Roku PKO Bank Polski SA zwyciężył w konkursie Diamenty Polskiej Infrastruktury w kategorii Podmiot Finansujący Roku. Doceniono wzorową współpracę w dziedzinie finansowania inwestycji w obszarze infrastruktury. Celem konkursu organizowanego przez Executive Club jest uhonorowanie spółek i liderów infrastruktury na rynku polskim za szczególne osiągnięcia w branży.
Filar Budżetu PKO Bank Polski SA został uhonorowany nagrodą „Filar Budżetu”. Dziennik „Rzeczpospolita” przyznaje to wyróżnienie instytucjom finansowym i firmom płacącym najwyższe podatki. Nagroda stanowi element corocznego rankingu największych firm w polskiej gospodarce - „Lista 500”. W tegorocznym zestawieniu „Listy 500” PKO Bank Polski SA awansował o jedną pozycję i znalazł się w pierwszej dziesiątce. Z przychodami ze sprzedaży sięgającymi blisko 15 mld zł i zyskiem netto na poziomie 3,25 mld zł zajął także pierwszą pozycję na liście największych podmiotów polskiego sektora bankowego.
50 największych banków w Polsce PKO Bank Polski SA kolejny rok z rzędu zwyciężył w rankingu Miesięcznika Finansowego BANK - „50 największych banków w Polsce". Był najlepszy pod względem sumy aktywów, która w ubiegłym roku wyniosła blisko 250 mld zł. W tegorocznej 20. edycji rankingu Bank zwyciężył również w kategorii „Banki finansujące nieruchomości” i „Consumer finance”. Ranking  tworzony jest przez niezwiązanych z redakcją analityków rynkowych na podstawie danych finansowych banków za poprzedni rok.
Book of Lists Według rankingu „Book of Lists 2014” przygotowywanego przez magazyn „Warsaw Business Journal”, PKO Bank Polski SA jest najlepszym krajowym bankiem, który został zwycięzcą w kategorii „Banki w Polsce”. Od kilku lat Bank jest liderem tej kategorii. Book of Lists to największa i najdłużej obecna na polskim rynku wydawniczym publikacja (ponad 20 lat), która w formie rankingów prezentuje ponad 2000 firm i instytucji z różnych sektorów biznesu w Polsce. Co roku są w nim wyróżniane najlepsze, największe i najbardziej dynamiczne przedsiębiorstwa.
Gwiazda Bankowości PKO Bank Polski SA w rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Gwiazdy bankowości” 2014 został wyróżniony dwiema nagrodami - za strukturę biznesu i tempo rozwoju. Osiągnął najlepsze wyniki w kategorii Struktura biznesu, wyróżniając się pod względem wartości udzielonych kredytów i złożonych depozytów. Dane finansowe, związane m.in. z roczną dynamiką: przychodów, wyniku netto, kapitałów własnych a także przyrostu liczby klientów dobrze zaświadczyły o tempie rozwoju i przyniosły Bankowi wyróżnienie w kategorii tempo rozwoju.
Perły Polskiej Gospodarki PKO Bank Polski SA został wyróżniony w rankingu polskich przedsiębiorstw i uzyskał tytuł Perły Polskiej Gospodarki w kategorii „perły sektora finansowego”. Doceniony został za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. Ranking przygotowany przez „Polish Market” we współpracy z SGH, powstał w oparciu o badanie przeprowadzone wśród przedstawicieli podmiotów gospodarczych – firm z listy „Perły Polskiej Gospodarki” oraz osób indywidualnych. Na podstawie wyników redakcja wytypowała najlepsze podmioty w trzech kategoriach: banków, ubezpieczycieli i firm leasingowych. Przy wyborze zwycięzców brano pod uwagę zarówno liczbę wskazań, jak i ocenę współpracy z instytucją.
Nagrody dla kierownictwa Banku
eDukat dla Zbigniewa Jagiełły Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA został uhonorowany eDukatem. Decyzja kapituły była jednomyślna – prezesa nagrodzono za największe osiągnięcie rynkowe 2014 roku, wizję rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce oraz skuteczne zbudowanie koalicji ponad podziałami konkurencyjnymi na rzecz standardu płatności mobilnych.  
Zbigniew Jagiełło pro-marketingowym prezesem W piątej, jubileuszowej edycji konkursu Dyrektor Marketingu Roku, organizowanego przez serwis Mediarun.com, kapituła uznała Zbigniewa Jagiełło, prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA najbardziej pro-marketingowym prezesem. Zbigniew Jagiełło został doceniony za wzmacnianie pozycji marketingu w Banku. Przyznając wyróżnienie, kapituła konkursowa zwróciła uwagę na rolę i wagę marketingu w budowaniu potencjału biznesowego organizacji.
Zbigniew Jagiełło Bankowym Menedżerem Roku Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego SA został Bankowym Menedżerem Roku 2014, a PKO Bank Polski SA - Najlepszym Bankiem 2015 w konkursie „Gazety Bankowej”. Kapituła 23. edycji konkursu brała pod uwagę wyniki finansowe uwzględniając trzy podstawowe kryteria: dynamika, efektywność i struktura portfela. Bank okazał się najlepszy wśród dużych banków komercyjnych, a Zbigniew Jagiełło wśród Menedżerów (najpierw głosowali przedstawiciele środowiska bankowców, a ostatecznie jurorzy). Dla prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA to już druga nagroda w tym konkursie – Bankowym Menedżerem Roku został również w 2012 roku
Adam Marciniak Ambasadorem Gospodarki Elektronicznej Dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji w PKO Banku Polskim SA, Adam Marciniak, został wybrany Ambasadorem Gospodarki Elektronicznej przez Kapitułę Nagrody X Kongresu Gospodarki Elektronicznej organizowanego przez Związek Banków Polskich. Kapituła doceniła Adama Marciniaka za rozwój obszaru IT Banku. Jego efektem jest wzmocnienie potencjału w dziedzinie tworzenia rozwiązań opierających się na innowacyjnych technologiach informatycznych oraz przynoszących Bankowi korzyści biznesowe i finansowe. Tytuł Ambasadora Gospodarki Elektronicznej przyznawany jest za aktywność w promowaniu, upowszechnianiu i edukacji w zakresie wykorzystywania technologii informatycznych we współczesnej gospodarce.
Zbigniew Jagiełło Outstanding CEO Philanthropist Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA został uhonorowany nagrodą w kategorii Outstanding CEO Philanthropist w konkursie Responsible Business Awards. Kapituła konkursu doceniła prezesa Jagiełło za udzielanie wsparcia instytucjom i projektom, które zmieniają na lepsze wiele dziedzin życia społecznego. A także za to, że w zarządzaniu organizacją kieruje się dbałością o stabilność, bezpieczeństwo i angażuje się w różnorodne akcje społeczne i sponsoringowe. W konkursie Responsible Business Awards wyróżniane są osoby i organizacje aktywnie działające w obszarze zrównoważonego rozwoju i filantropii. Celem inicjatywy zorganizowanej przez Executive Club jest promowanie idei wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.
Adam Marcink Diamentem CIO Adam Marciniak, dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji został wyróżniony Diamentem CIO w konkursie CIO Roku 2015 organizowanym przez International Data Group Poland SA nagradzane są w nim osoby z dużym doświadczeniem, potrafiące stworzyć zaangażowany zespół, konsekwentni menedżerowie, wierzący w swoją wizję i potrafiący do niej przekonać innych. Tytuł „Odnowiciel strategicznej inicjatywy” dla Adama Marciniaka jest efektem wdrożonych przez PKO Bank Polski SA projektów informatycznych realizowanych w Banku, ale mających wpływ na cały rynek usług finansowych.
Nagroda „Forum Nowoczesnego Samorządu 2015” dla Piotra Galasa Piotr Galas, dyrektor Departamentu Klienta Korporacyjnego i Sektora Publicznego znalazł się w gronie wyróżnionych przez Związek Banków Polskich osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju usług finansowych skierowanych do Jednostek Samorządu Terytorialnego w ciągu ostatnich 25 lat. Został także odznaczony „Honorową Odznaką Związku Banków Polskich”. PKO Bank Polski SA od lat utrzymuje pozycję lidera w zakresie usług dla klientów sektora samorządowego. Udział Banku w finansowaniu samorządów kredytami to 20%, w emisji obligacji komunalnych przekracza 40%.
Najlepszy menedżer Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA – już po raz trzeci – znalazł się w gronie najlepszych menedżerów 2015 roku wyłonionych przez redakcję Bloomberg Businessweek Polska. Lista 20 top menedżerów powstała w oparciu o sondaż przeprowadzony wśród czołowych polskich menedżerów. Wyróżniono najefektywniejszych szefów firm, których nagrodzono za sukcesy, wytrwałość oraz nowoczesność. Najlepszych Menedżerów 2015 wyróżniono także za skuteczność w konkurowaniu nie tylko na polskim, ale i na zagranicznych rynkach.
Marka
QLTOWA MARKA Jako jedyna instytucja w kategorii branżowej (finanse i ubezpieczenia) PKO Bank Polski SA został zdobywcą tytułu QLTOWA MARKA - Jakość, Zaufanie, Renoma. Tytuł ten jest przyznawany markom, które cechuje długoletnia tradycja, ugruntowana pozycja rynkowa, powszechna rozpoznawalność i wysoka jakość produktów lub usług. Łącznie nagrodzonych zostało ok. 30 marek z różnych branż. Plebiscyt QLTOWA MARKA przeprowadziła redakcja Biznes Trendy w dzienniku Rzeczpospolita oraz redakcja Forum Biznesu.pl.
Marka PKO Bank Polski SA najcenniejsza według „Wprost” PKO Bank Polski SA zwyciężył w rankingu Najcenniejszych Polskich Marek tygodnika „Wprost”. Rynkowa wartość firmy została wyceniona na 46,6 mld złotych. Samo logo Banku, biorąc pod uwagę średnie wyceny marek dla instytucji finansowych warte jest nawet 5 mld złotych. Wartość marki Banku stanowi ponad 9 proc. wartości brandów wszystkich dwustu firm analizowanych w rankingu.
Polski Konkurs Reklamy Jury prestiżowego Polskiego Konkursu Reklamy doceniło spoty PKO Banku Polskiego SA „W jednym palcu” czyli spot promujący aplikację mobilną IKO otrzymał złoto za scenografię oraz srebro w kategorii Media/Wideo. Scenografię reklamy kredytu hipotecznego zatytułowanej „W nosie” nagrodzono brązowym laurem. Oba są elementami trwającej od ponad roku platformy komunikacji marketingowej Banku „Organizm, czyli bank z życia wzięty”.
Lamparty PKO Bank Polski SA w konkursie na najbardziej podziwianą kreację marki bankowej i ubezpieczeniowej otrzymał „Lamparta 2015”. Został doceniony za zmianę wizerunku dzięki wyróżniającym się kampaniom reklamowym. Zyskał uznanie m.in. za: pomysłową platformę komunikacyjną, odmłodzenie wizerunku i atrakcyjny przekaz marketingowy dedykowany młodym klientom. Ideą, przyznawanej przez agencję badawczą TNS Polska nagrody jest wyróżnienie tych banków i towarzystw ubezpieczeniowych, które w ciągu danego roku najefektywniej kreowały wizerunek swojej marki.
Szpalty Roku W konkursie Polish Content Marketing Szpalty Roku 2015, organizowanym przez Stowarzyszenie Prasy Firmowej Portal Bankomania został podwójnym finalistą kategorii „Digital”. Ponadto otrzymał wyróżnienie za cykl wideo w podkategorii „Digital: Publikacje cykliczne. Cykl video”. Prowadzone na portalu działania komunikacyjne i edukacyjne od lat są doceniane przez rynek - PKO Bank Polski SA był za nie wielokrotnie nagradzany w różnych konkursach i kategoriach.
Lider rankingu TOP Marka PKO Bank Polski SA jest najczęściej i najlepiej opisywaną w mediach instytucją sektora bankowego - wynika z ósmego już rankingu „Top Marka”. Celem przygotowywanego przez miesięcznik „Press” zestawienia jest wyłonienie marek najbardziej popularnych w prasie oraz mediach internetowych. Na temat naszego Banku w ciągu miesiąca średnio ukazuje się ponad 4,2 tys. informacji w mediach i na portalach internetowych. W analizowanym okresie lipiec 2014 - czerwiec 2015 roku media i internauci szczególnie szeroko opisywali i komentowali tematy związane z integracją z Nordea Bank Polska SA, systemem płatności mobilnych i działalnością sponsoringową. Zgodnie z wynikami badania również ekwiwalent reklamowy dla wszystkich publikacji, w których przywoływany był Bank jest najwyższy wśród banków i wynosi 172 mln zł.
EFFIE Awards dla PKO Banku Polskiego SA Srebrem i brązem zostały nagrodzone kampanie reklamowe PKO Banku Polskiego SA w tegorocznym konkursie EFFIE AWARDS 2015. W kategorii Business-To-Business wyróżniono kampanię promującą bankowość korporacyjną „Razem widzimy więcej”, zrealizowaną we współpracy z klientami Banku – przedstawicielami renomowanych polskich firm z różnych branż i gałęzi gospodarki. W sekcji Bankowości – brąz otrzymał spot reklamowy przejrzystej karty kredytowej PKO Visa „Kamień z serca”. Kolejny raz doceniona została konsekwentna i przejrzysta strategia marketingowa Banku. EFFIE to jeden z najważniejszych konkursów branży komunikacji marketingowej. Nagradza sukcesy rynkowe marek osiągnięte dzięki wdrożonym kampaniom reklamowym. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.
Najcenniejsza marka Zwycięstwo w kategorii „Finanse” trzecie miejsce w ogólnej klasyfikacji rankingu polskich marek oraz wartość marki PKO Banku Polskiego SA wyceniona na 3,6 mld zł – to podsumowanie wyników ostatniej edycji rankingu „Rzeczpospolitej”. Od pierwszego zestawienia w 2006 roku wartość naszej flagowej marki potroiła się i wzrosła o 2,4 mld zł. Dla potrzeb rankingu zaadaptowana została stosowana powszechnie na świecie metoda opłat licencyjnych (ang. relief from royalty). Jej istotą są hipotetyczne opłaty, jakie ponosiłby użytkownik marki, gdyby korzystał z marki na podstawie umowy licencyjnej. Opłaty takie ustalane są w relacji do przychodów ze sprzedaży netto.
Pracodawca
PKO Bank Polski SA Bohaterem HR Bank zwyciężył w kategorii największy sukces HR roku w konkursie Bohater HR. Kapituła doceniła fuzję PKO Banku Polskiego SA z Nordea Bank Polska SA. Szczególnie inicjatywy jakie zostały zrealizowane na rzecz integracji pracowników, budowy wspólnej kultury organizacyjnej oraz stworzenia spójnych warunków pracy w jednej organizacji. W organizowanym przez Employer Branding Institute konkursie nagradzane są najlepsze praktyki z dziedziny HR, wyjątkowy wkład w rozwój projektów HR, innowacyjnie zaprojektowane i doskonale wdrożone strategie HR w różnych obszarach.
Najbardziej pożądany pracodawca w opinii studentów Kolejny raz PKO Bank Polski SA znalazł się w gronie najbardziej pożądanych pracodawców w rankingu „Pracodawca Roku 2014” organizowanym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. Zajął pierwsze miejsce w grupie firm w sektorze bankowym oraz czwarte ogółem. Był też jedną z dwóch polskich firm w pierwszej dziesiątce rankingu. W badaniu wzięli udział studenci 32 uczelni wyższych w Polsce. Wśród najważniejszych czynników wyboru pożądanego pracodawcy studenci wskazywali m.in.: dobrą atmosferę, warunki finansowe, satysfakcję z wykonywanej pracy. Istotna jest dla nich także jasna ścieżka kariery, kryteria awansu oraz możliwości szkoleń i rozwoju zawodowego. Badani kierowali się również wizerunkiem firmy i jej aktywnością na rynku. Ranking najbardziej pożądanych pracodawców został przeprowadzony na 32 uczelniach wyższych w całym kraju.
PKO Bank Polski SA wśród najbardziej pożądanych pracodawców W 5. edycji badania Antal International „Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów” PKO Bank Polski SA zajął 3. miejsce w grupie pożądanych pracodawców z sektora bankowo-ubezpieczeniowego. W badaniu oceniano styl zarządzania i kulturę organizacyjną w firmie, innowacyjność, stabilność zatrudnienia, możliwość szkolenia i awansu, wysokość wynagrodzenia, lokalizację, work-life balance, a także benefity, takie jak opieka medyczna czy ubezpieczenie na życie.
Najlepszy pracodawca w Polsce Po raz kolejny PKO Bank Polski SA został doceniony przez studentów. W prestiżowym rankingu pracodawców - Universum Student Survey - znalazł się wśród najlepszych pracodawców w Polsce w kategorii biznes. W tegorocznej edycji badania ponad 23 tys. studentów oraz blisko 9 tys. profesjonalistów dokonało indywidualnych ocen pracodawców. Wśród firm wyróżnionych tym tytułem znalazły się, poza naszym Bankiem, m.in. Google Poland, Skanska, Bayer, TVN oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Inne
The Best of the Best Trzeci rok z rzędu Raport Roczny PKO Banku Polskiego SA został uhonorowany nagrodą specjalną „The Best of the Best”. w konkursie na najlepszy raport roczny ogłaszanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Wyróżnienie Raportu Rocznego za 2014 rok jest dowodem najwyższej jakości raportów rocznych Banku. Kapituła konkursu doceniła jego wartość użytkową dla inwestorów GPW, zastosowanie standardów MSSF/MSR oraz publikację w Internecie (w wersji html) podkreślając najwyższą jakość we wszystkich ocenianych obszarach. Uznanie zyskała kompletność, spójność oraz jasna i logiczna prezentacja danych (m.in. strategii i prognoz z uwzględnieniem ryzyka i stosowania zasad ładu korporacyjnego).
Lider Filantropii PKO Bank Polski SA kolejny raz z rzędu uhonorowany został w konkursie „Liderzy Filantropii”. Zajął drugie miejsce w kategorii firm, które w ciągu roku przekazały najwięcej środków na cele społeczne. Konkurs „Liderzy Filantropii” jest organizowany przez Forum Darczyńców w Polsce. Jego celem jest uhonorowanie organizacji, które w największym stopniu angażują się w działania społeczne, a tym samym przyczyniają się do upowszechniania idei społecznego zaangażowania przedsiębiorstw.
PKO Bank Polski SA nagrodzony za edukację finansową najmłodszych W konkursie „Ludzie i Instytucje Rynku Finansowego 2015” PKO Bank Polski SA został nagrodzony za edukację finansową najmłodszych oraz wprowadzenie SKO wśród dzieci i młodzieży. Kapituła konkursu doceniła Bank za prowadzenie konsekwentnej edukacji finansowej i dedykowane temu produkty, np. PKO Junior oraz Szkolne Kasy Oszczędności, a także nowoczesną formę edukacji wspieraną działaniami komunikacyjnymi, np. platforma blogowa SzkolneBlogi.pl, czy kwartalnik „Brawo Bank” – w wersji papierowej i mobilnej oraz specjalna zakładka Bankodzieci na portalu edukacji finansowej Bankomania. Konkurs „Ludzie i Instytucje Rynku Finansowego 2015” został zainicjowany przez CFA Society Poland - stowarzyszenie skupiające profesjonalistów zarządzania finansami oraz Gazetę Giełdy „Parkiet”.
Inicjatywa Edukacyjna Roku Szkolne Kasy Oszczędności prowadzone od 80 lat przez PKO Bank Polski SA, zostały uznane za „Inicjatywę Edukacyjną Roku”. W SKO uczestniczy ponad 4,6 tysiąca placówek oświatowych, czyli co trzecia polska szkoła podstawowa i liczba ta systematycznie rośnie. Program jest atrakcyjny dla najmłodszych i pomaga w edukacji finansowej, która jest niezbędna i znacznie ułatwia podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych w dorosłym życiu. Nagroda została przyznała jednomyślnie przez Kapitułę Konkursową złożoną z 13 nauczycieli - zwycięzców Konkursu „Nauczyciel Roku” w poprzednich latach.
Bankomania nagrodzona w konkursie Agape W Konkursie Biuletynów Firmowych 2015 agencji wydawniczej Agape nagrodzono w kategorii Elektroniczny Biuletyn Zewnętrzny portal Bankomania PKO Banku Polskiego SA. Kapituła konkursu doceniła szeroki dobór tematów, profesjonalnie opracowane teksty oraz atrakcyjność wizualną, dzięki którym zyskuje on coraz więcej czytelników. Przyznana Bankowi nagroda to kolejny dowód na to, że Bankomania umiejętnie i profesjonalnie konsekwentnie realizuje ideę medium informacyjno-edukacyjnego dla każdego, wychodzi na wprost gustom oraz potrzebom odbiorców.
PKO Bank Polski SA doceniony za wspieranie Akademii Liderów Rynku Kapitałowego Fundacja im. Lesława A. Pagi uhonorowała PKO Bank Polski SA za wieloletnie zaangażowanie w projekt Akademia Liderów Rynku Kapitałowego, przyczyniając się do rozwoju społeczności młodych profesjonalistów rynku kapitałowego, którzy kierują się najwyższymi standardami profesjonalnymi i etycznymi. Bank od lat wspiera projekty edukacyjne i podejmuje współpracę z ośrodkami akademickimi.
Strategiczny Mecenas Roku 2015 Filharmonia Narodowa w Warszawie uhonorowała PKO Bank Polski SA nagrodą specjalną za wspieranie jej działalności artystycznej, przyczyniając się do występów najwybitniejszych artystów. Bank od lat współpracuje z Filharmonią w Warszawie. Od trzech sezonów artystycznych jest jej Mecenasem Strategicznym.
Nagrody otrzymane przez Spółki Grupy Kapitałowej Banku
PKO BP BANKOWY PTE SA – Pension Manager 2015 Europy Środkowo- Wschodniej PKO BP BANKOWY PTE SA została nagrodzona tytułem Pension Manager 2015 Europy Środkowo-Wschodniej, przyznawanym przez magazyn Institutional Investor w ramach corocznego konkursu European Investment Management Awards. Celem wyróżnienia jest identyfikowanie i nagradzanie menadżerów, którzy wyróżniają się w zarządzanych przez siebie firmach innowacyjnymi strategiami oraz imponującym doświadczeniem branżowym, co przekłada się na pozytywne postrzeganie przez inwestorów. Redakcja oraz jury konkursowe swoją decyzję o przyznaniu nagrody PKO BP BANKOWY PTE SA uzasadniło bardzo dobrymi wynikami inwestycyjnymi, jak również trudnymi warunkami, w jakich zostały postawione otwarte fundusze emerytalne, po przekazaniu części aktywów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wysokie oceny funduszy zarządzanych przez PKO TFI SA przyznane przez Analizy Online W 2015 roku Analizy Online potwierdził wysoką jakość funduszy zarządzanych przez PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA przyznając siedmiu funduszom oceny 4 lub 5 gwiazdek. Fundusze z oceną 4 i 5 gwiazdek to według Analiz Online fundusze, które zasługują być w portfelu inwestorów. Do wyróżnionych funduszy należą: PKO Technologii i Innowacji Globalny (5 gwiazdek), PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (5 gwiazdek), PKO Akcji Plus (5 gwiazdek), PKO Akcji Nowa Europa (4 gwiazdki), PKO Zrównoważony (4 gwiazdki), PKO Stabilnego Wzrostu (4 gwiazdki) oraz PKO Papierów Dłużnych Plus (4 gwiazdki).
Wyróżnienia dla produktów leasingowych i faktoringowych Grupy Kapitałowej PKO Leasing SA Produkt PKO Auto Ekspres został wyróżniony przez redakcję Gazety Finansowej w plebiscytach „Najlepszy Produkt dla Biznesu 2015” oraz „Najlepszy Produkt dla MSP 2015” w kategorii leasing. Produkt „Faktoring dla MSP” został wyróżniony przez redakcję Gazety Finansowej w plebiscycie „Najlepszy Produkt dla Biznesu 2015” w kategorii faktoring.
I miejsce KREDOBANK SA w rankingu Forbesa najbardziej bezpiecznych banków w 2015 roku KREDOBANK SA po raz drugi z rzędu zajął pierwsze miejsce w rankingu najbardziej bezpiecznych, odpornych na kryzys banków na Ukrainie, przeprowadzonym przez Forbes Ukraina. W najnowszej edycji rankingu obejmującej pierwszą połowę 2015 roku zostało wziętych pod uwagę 27 największych ukraińskich banków kontrolujących w sumie 86% aktywów sektora. KREDOBANK SA uzyskał od ekspertów Forbesa najwyższy możliwy rating A. Analizie poddano m.in. wskaźnik rentowności, płynności oraz kapitalizacji.
Wysokie pozycje KREDOBANK SA w rankingu „50 wiodących banków Ukrainy” KREDOBANK SA w 4. edycji rankingu „50 wiodących banków Ukrainy” zorganizowanym przez „Klub finansowy” zajął wysokie miejsca w kilku kategoriach, w tym: 3 miejsce w kategorii „Overdraft” i „Autokredyty” oraz 8 miejsce w kategorii „Internet-banking” i „Kredyty dla małego i średniego biznesu”. W ogólnym podsumowaniu zajął 13 miejsce pośród 50 wiodących banków Ukrainy.
     

Wartość marki PKO Banku Polskiego SA wg wyceny Rzeczpospolitej w ramach rankingu najcenniejszych polskich marek  (mld PLN)