Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej

Ryzyko nadmiernej dźwigni to ryzyko wynikające z podatności na zagrożenia z powodu dźwigni finansowej lub warunkowej dźwigni finansowej, które może wymagać podjęcia niezamierzonych działań korygujących plany biznesowe, w tym awaryjnej sprzedaży aktywów mogącej przynieść straty lub spowodować konieczność korekty wyceny pozostałych aktywów.

Ryzyko materializuje się w ramach innych istotnych ryzyk Banku.