75. Informacje o pakietowej sprzedaży wierzytelności

Bank nie dokonywał sekurytyzacji aktywów, niemniej jednak w 2015 roku przeprowadził pakietowe sprzedaże (wierzytelności bilansowych i pozabilansowych):

  • w I kwartale 2015 - ponad 11,3 tysiąca wierzytelności detalicznych zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, powstałych w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym wierzytelności z tytułu kart kredytowych) o zadłużeniu ogółem 163,7 miliona PLN i 1,7 miliona CHF oraz 346 wierzytelności detalicznych zabezpieczonych hipotecznie, zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, powstałych w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej o zadłużeniu ogółem 132 miliony PLN, 49,7 tysięcy EUR, 441 tysięcy USD i 37,7 miliona CHF.
  • w II kwartale 2015 - ponad 10,7 tysiąca wierzytelności detalicznych zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, powstałych w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym wierzytelności z tytułu kart kredytowych) o zadłużeniu ogółem 178,7 miliona PLN, 304,2 tysiąca EUR i 3,7 miliona CHF; 851 sztuk wierzytelności gospodarczych zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone” o zadłużeniu ogółem 102 miliony PLN, 0,3 tysiąca EUR, 283 tysiące CHF i 214,6 tysiąca USD oraz 30 wierzytelności wobec klientów instytucjonalnych zakwalifikowanych do kategorii ryzyka „stracone” o zadłużeniu ogółem ponad 100,3 miliona PLN.
  • w III kwartale 2015 – ponad 10,6 tysiąca wierzytelności detalicznych zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, powstałych w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym wierzytelności z tytułu kart kredytowych) o zadłużeniu ogółem 168,5 miliona PLN, 5,8 tysiąca EUR, 129,8 tysiąca USD i 9,5 miliona CHF; ponad 1,2 tysiąca sztuk wierzytelności gospodarczych zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone” o zadłużeniu ogółem 114,7 milionów PLN, 28,6 tysiąca EUR i 860,8 tysiąca CHF.
  • w IV kwartale 2015 - ponad 10 tysięcy wierzytelności detalicznych zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, powstałych w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym wierzytelności z tytułu kart kredytowych) o zadłużeniu ogółem 175,3 miliona PLN, 6,5 miliona CHF, 99,5 tysiąca EUR oraz 17,3 tysiąca USD, 1 tysiąc sztuk wierzytelności gospodarczych zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone” o zadłużeniu ogółem 103,2 miliona PLN, 38,2 tysiąca EUR i 1 milion CHF, 478 wierzytelności detalicznych zabezpieczonych hipotecznie, zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, powstałych w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej o zadłużeniu ogółem 120,7 milionów PLN, 82 tysiące EUR, 20,8 tysiąca USD i 19,1 miliona CHF, 185 wierzytelności gospodarczych zabezpieczonych hipotecznie, zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone” o zadłużeniu ogółem 88,3 miliona PLN i 2,9 miliona CHF, 16 wierzytelności wobec klientów instytucjonalnych zakwalifikowanych do kategorii ryzyka „stracone” o zadłużeniu ogółem ponad 116,1 miliona PLN.

Łączna wartość bilansowa rezerw na potencjalne roszczenia z tytułu sprzedaży wierzytelności na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 2 068 tysięcy PLN (na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 1 785 tysięcy PLN). W wyniku sprzedaży wierzytelności zostały przeniesione wszystkie ryzyka i korzyści, w związku z powyższym Bank zaprzestał ujmowania tych aktywów.